huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tăng cường công tác quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

02-06-2015

 

 Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị bổ cứu công tác quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hải – Phó bí thư huyện ủy, CT UBND huyện.

 

Trong thời gian vừa qua huyện Cẩm Xuyên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và chỉ đạo, đôn đốc xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, nâng cao hiệu lực khai thác. Đến nay huyện Cẩm Xuyên đã khai trương được 4 cơ sở giết mổ tập trung tại các xã Cẩm Bình, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Nam. Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành đưa gia súc vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung. Qua kiểm tra đã có 117/127 hộ chấp hành đứa gia súc vào giết mổ ở lò giết mổ tập trung, trong đó có 79 hộ đưa vào giết mổ thường xuyên. Đoàn kiểm tra liên hành đã kiểm tra và xử lý 54 trường hợp vi phạm các quy định giết mổ.

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Một số chính quyền địa phương chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ trong thực hiện, việc xử phạt các đối tượng vi phạm còn e dè, nể nang nên hiệu quả xử phạt chưa cao, chưa có tính răn đê thuyết phục. Số hộ chấp hành đưa gia súc vào giết mổ tập trung tại một số xã chưa nhiều. Một số hộ tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Hòa không đăng ký giết mổ tại các cơ sở giết mổ...
 

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải - CT UBND huyện nhấn mạnh: Các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm túc việc chấp hành quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, các xã, thị trấn cũng cần thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của xã. Đoàn kiểm tra liên ngành cần thường xuyên kiểm tra công tác giết mổ trước, trong và sau tết. Tổ chức quản lý chặt chẻ các hộ giết mổ, tuyệt đối không để các hộ tự ý giết mổ tại nhà, mà không có sự quản lý của nhà nước. Kiểm soát chặt chẻ tại các chợ và các điểm bán lẻ, tăng cường công tác kiểm dịch và đóng dấu thú y. 

 

Hồng Phượng – Minh Sơn