huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Cẩm Xuyên: Ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP – AN và xây dựng cơ sơ VMTD, cụm ATLC –SSCĐ

01-29-2015

          Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẳn sàng chiến đấu  ( VMTD, cụm ATLC-SSCĐ)  huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và xây dựng cơ sơ VMTD ,cụm ATLC –SSCĐ. Các đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Thượng tá Trần Văn Hồng – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
và xây dựng cơ sơ VMTD ,cụm ATLC –SSCĐ

 

     Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các nghành nên việc xây dựng cơ sở xã, thị trấn, cụm ATLC – SSCĐ trong năm 2014 đạt nhiều kết quả cao. Trong năm qua, chất lượng hoạt động của công tác xây dựng cơ sở xã, thị trấn, cụm ATLC-SSCĐ được nâng lêm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng cố QP-AN tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết TW4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và nghị quyết TW8 về “ Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh  phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa- xã hội. Tích cực đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM. QP-AN luôn được giữ vững ổn định chính trị, thực hiện tốt chế độ sẵn sáng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, công tác huấn luyện, học tập chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng có chất lượng và đạt kết quả tốt.

      Tại hội nghị cũng đã rút ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng đề ra những nhiệm vụ trong thời gian tới như : Chú trọng công tác tuyên truyền và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, giáo dục nâng cao nhận thức về QP-AN; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quết TW4 và Nghị quyết TW8 (khóa XI)…; Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2015; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; Phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo XDCS và ban điều hành cụm ATLC-SSCĐ.

 


Đ/c Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC –SSCĐ huyện đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí Phó bí thư thường trực huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt công tác đảm bao an ninh trật tự, an toàn xã hội  trong các ngày lễ lớn, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp; Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện; Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các ban ngành cấp ủy về công tác ATLC-SSCĐ; Phối hợp thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội; Thực hiện tốt đảm bảo chính sách hậu phương quân đội.

     Cũng tại hội nghị các ban ngành đoàn thể đã ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và xây dựng cơ sơ vững mạnh toàn diện,cụm ATLC –SSCĐ năm 2015.

Tin, ảnh: Danh  Cường – Phương Thảo.