huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Tập trung sản xuất vụ xuân năm 2015

01-24-2015

       Vụ xuân năm 2015 toàn huyện Cẩm Xuyên phấn đấu gieo cấy 9100 ha lúa, cơ cấu các giống chủ lực có chất lượng cao như: HT1, N98, N97, RVT, Khang dân, PC6…với mục tiêu giành năng suất lúa bình quân 61 tạ/ ha, đạt sản lượng khoảng trên 55 nghìn tấn. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay bà con nông nhân trên địa bàn đang đẩy nhanh tiến độ làm đất xuống giống lúa đúng lịch thời vụ.

 


Bà con nông dân xã Cẩm Quan tập trung cày bừa sản xuất vụ xuân
 

      Để phấn đấu đạt mục tiêu năng suất, sản lượng đề ra ngay từ đầu vụ UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giao phòng chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn đôn đốc và hướng dẫn người dân về khoa học kỷ thuật sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn, ký hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp làm nòng cốt, các hộ kinh doanh làm việc với các xã. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, thị trấn, cấp ủy, ban cán sự các thôn khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa có nguồn gốc và được chứng nhận rõ ràng. Với khí thế ra quân sản xuất khẩn trương, tranh thủ mọi điều kiện thời tiết nắng ráo thuận lợi cày bừa, chuẩn bị vật tư phân bón xuống giống lúa vụ xuân. 

     Với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực của người dân, Cẩm Xuyên đang phấn đấu đạt vụ xuân thắng lợi toàn diện cả về năng suất và sản lượng, nâng cao giá trị sản xuất lúa hàng hóa.

 

                                              Hoài Thương- Minh Sơn