huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Ngành tài nguyên – môi trường huyện Cẩm Xuyên triển khai nhiệm vụ năm 2015.

01-19-2015

Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị công tác ngành tài nguyên – môi trường năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện  Sở Tài nguyên và Môi trường; ở huyện có đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, PCT thường trực HĐND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt – PCT UBND huyện.

 

 

          Mặc dù gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, những với sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt với các phòng, ban, ngành liên quan cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của cán bộ công chức, viên chức, nên ngành tài nguyên và môi trường từng bước khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế, nổ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Phòng tài nguyên – môi trường đã kịp thời ban hành 146 văn bản để hướng dẫn, xử lý, đôn đốc, chỉ đạo  góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó ngành đã phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân về luật đất đai, các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày đại dương thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam…

         Đặc biệt ngành tài nguyên môi trường cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính được giao nhận qua trung tâm giao dịch một cửa. Việc đăng ký bảo lãnh, thế chấp bằn quyền sử dụng đất được thực hiện nhanh gọn, chỉ thực hiện trong thời gian 2h và một ngày trả kết quả 2 lần. ( theo quy định thì thời gian thực hiện đối với thủ tục này, thời hạn tối đa là 3 ngày). Các thủ tục cấp, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho nhân dân được triển khai và kê khai thủ tục ngay tại UBND xã hoặc hội quán thôn, xóm, điều này không chỉ tao thuận lợi cho nhân dân, mà còn đẩy nhanh tiến độ giao giấy, giảm tải cho Chi cục thuế và Kho bạc nhà nước. Với các thủ tục khoa học, nhanh gọn, năm 2014 huyện Cẩm Xuyên đã giao 18.739/21.416 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đạt 88% và 25.472/28.398 hộ sử dụng đất nông nghiệp. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi, hỗ trợ đền bù, tái định cư được thực hiện tốt….

          Về lĩnh vực môi trường, ngành tài nguyên – môi trường đã xây dựng đề án nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng các năm tiếp theo. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã về đích NTM thực hiện tiêu chí môi trường, các hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, các trang trại lớn…

          Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Công tác cấp, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp tỷ lệ chưa cao, chưa đạt theo kế hoạch đề ra; Công tác giao đất, giao rừng chưa đạt tiến độ đề ra; việc giao đất, đấu gia đất còn có những hạn chế, hồ sơ tồn đọng ở các xã, thị trấn còn nhiều; công tác khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn vẫn còn chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả; công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu…

          Tại hội nghị huyện Cẩm Xuyên đã triển khai kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Trong đó, năm 205 huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục  đẩy mạnh việc cấp, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho nhân dân đối với các trường hợp đủ điều kiện. Hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai để đưa vào sử dụng. Quan tâm thực hiện đề án phát triển quỹ đất để nâng cao giá trị quyền sử dụng đất, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn…Trong công tác môi trường, đó là tập trung triển khai thực hiện tốt đề án nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng các năm tiếp theo; chỉ đạo 3- 5 xã xây dựng tiêu chí môi trường theo tiêu chí NTM…

 

                                                Tin, ảnh: Hồng Phượng – Minh Sơn