huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Kết quả giải quyết KN,TC

 KẾT LUẬN số 2351 Nội dung tố cáo của bà Trần Thị Sửu và bà Nguyễn Thị Nguyệt trú tại thôn 5 xã Cẩm Lĩnh

 KẾT LUẬN số 2351 Nội dung tố cáo của bà Trần Thị Sửu và bà Nguyễn Thị Nguyệt trú tại thôn 5 xã Cẩm Lĩnh

BC số 2055 kết quả xử lý đơn khiếu nại của công dân Lê Tập thôn Lộc Thủy xã Cẩm Lộc về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường

BC số 2055 kết quả xử lý đơn khiếu nại của công dân Lê Tập thôn Lộc Thủy xã Cẩm Lộc về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường

CV 2088/UBND-TNMT Về việc kết quả giải quyết đơn thư của các hộ di dân tại xã Cẩm Lĩnh

CV 2088/UBND-TNMT Về việc kết quả giải quyết đơn thư của các hộ di dân tại xã Cẩm Lĩnh

CV số 1939 trả lời đơn thư khiếu nại của công dân Trần Thị Lam Cẩm Lĩnh

CV số 1939 trả lời đơn thư khiếu nại của công dân Trần Thị Lam Cẩm Lĩnh

BC 1424/BC-UBND kết quả xử lý đơn thư khiếu nại của nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng

BC 1424/BC-UBND kết quả xử lý đơn thư khiếu nại của nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng

CV số 989 trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Tương tổ 16 thị trấn Cẩm Xuyên

CV số 989 trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Tương tổ 16 thị trấn Cẩm Xuyên

CV số 709 trả lời đơn thư khiếu kiện của công dân ông Nguyễn Trí Cừ chổ ở thôn Tiến Thắng xã Cẩm Thịnh

CV số 709 trả lời đơn thư khiếu kiện của công dân ông Nguyễn Trí Cừ chổ ở thôn Tiến Thắng xã Cẩm Thịnh

Kết luận nội dung tố cáo của ông Lê Đắc Tường, công dân thôn 1 xã Cẩm Mỹ

Tại Kết luận số 1322/KL-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên