huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhDANH MỤC THÔNG TIN / Công tác tổ chức cán bộ

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 142/TB-ubnd
 • 19/01/2018
 •  TB số 142 Kết quả kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2017
 • 84/TB-ubnd
 • 12/01/2018
 •  TB số 84 Kết quả kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật & bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017
 • 03/tb-hđtd
 • 18/12/2017
 • THÔNG BÁO Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch hiểu biết dung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017
 • 3138/TB-UBND
 • 01/12/2017
 • TB điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm ứng dụng KTKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý du lịch Thiên Cầm năm 2017 
 • 3055/Tb-ubnd
 • 23/11/2017
 • TB Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức các sự nghiệp trực thuộc năm 2017
 • 4438/qđ-ubnd
 • 23/11/2017
 •  QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017
 • 02 - TB/HDST
 • 23/05/2017
 • HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017