huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhDANH MỤC THÔNG TIN / Công tác tổ chức cán bộ

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 01/HDPHPBGDPL
 • /17/2019
 • Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý 1 năm 2019
 • 01/TB-HĐXT
 • 29/06/2019
 • Thông báo nội dung ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm, sát hạch xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học chỉ tiêu 2018
 • TB 683/TB-UBND
 • 05/03/2019
 • Thông báo tuyển dụng đặc cách, giáo viên mâm non, giáo viên văn hóa tiểu học của UBND huyện Cẩm Xuyên
 • 11/tb-UBND
 • 03/01/2019
 •  TB số 11 Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
 • 2395/TB-UBND
 • 05/11/2018
 •  TB số 2395 Tuyển dụng giáo viên mầm non,giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018
 • 4722/QĐ-UBND
 • 05/11/2018
 •  QĐ số 4722 V.v ban hành Quy chế xét tuyển giáo viên Mầm non, giáo viên tiểu học năm 2018
 • 3796/QD-UBND
 • 17/09/2018
 •  QĐ số 3796 phê duyệt kết qảu xét tuyển viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018
 • 3733/QĐ-UBND
 • 11/09/2018
 • QĐ 3733/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
 • 1897/KH-UBND
 • 11/09/2018
 •  KH số 1897 Tuyển dụng giáo viên mầm non giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018
 • 1899/Tb-UBND
 • 11/09/2018
 • TB số 1899 Tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018
 • 1828/Tb-UBND
 • 31/08/2018
 •  TB số 1828 kết quả kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm năm 2018
 • 241/GM-UBND
 • 26/08/2018
 • Giấy mời số 241 UBND Huyện tổ chức tuyển dụng viên chức BQL Khu du lịch Thiên Cầm năm 2018
 • 03/TB-HĐTD
 • 14/08/2018
 • TB số 03 Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2018
 • 02/TB-HĐTD
 • 30/07/2018
 • Thông báo số 02/TB-HĐTD Nội dung ông tập, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch hiểu biết chung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2018
 • 2652/QĐ-UBND
 • 28/06/2018
 •  QĐ số 2652 thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018
 • 970/TB-UBND
 • 21/05/2018
 •  TB số 970 Tuyển dụng viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018
 • 956/KH-UBND
 • 18/05/2018
 •  KH số 956/KH-UBND Tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm thuộc UBND huyện Cẩm Xuyên
 • 142/TB-ubnd
 • 19/01/2018
 •  TB số 142 Kết quả kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2017
 • 84/TB-ubnd
 • 12/01/2018
 •  TB số 84 Kết quả kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật & bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017
 • 03/tb-hđtd
 • 18/12/2017
 • THÔNG BÁO Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch hiểu biết dung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017
 • 3138/TB-UBND
 • 01/12/2017
 • TB điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm ứng dụng KTKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý du lịch Thiên Cầm năm 2017 
 • 3055/Tb-ubnd
 • 23/11/2017
 • TB Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức các sự nghiệp trực thuộc năm 2017
 • 4438/qđ-ubnd
 • 23/11/2017
 •  QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017
 • 02 - TB/HDST
 • 23/05/2017
 • HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
 • //
 • Công điện phong chống dịch tả châu phi trên đàn lợn
 • //
 • bài tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam 28-6