huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Lịch công tác

Lịch công tác Tuần 39 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018 của UBND huyện

Lịch công tác Tuần 38 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018

Lịch công tác Tuần 37 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

Lịch công tác Tuần 35 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018

Lịch công tác Tuần 34 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018

Lịch công tác Tuần 33 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

Lịch công tác Tuần 31 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018 CỦA UBND HUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018 CỦA UBND HUYỆN

Lịch công tác Tuần 30 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

Lịch công tác Tuần 29 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

Lịch công tác Tuần 28 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

Lịch công tác Tuần 27 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

Lịch công tác Tuần 26 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

Lịch công tác Tuần 23 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 04/6 đến ngày 10/6 năm 2018

Lịch công tác Tuần 22 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018

Lịch công tác Tuần 11/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018

Lịch công tác Tuần 10/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018

Lịch công tác Tuần 9/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018

Chương trình công tác tháng 03/2018 của UBND huyện

Chương trình công tác tháng 03/2018 của UBND huyện

Lịch công tác Tuần 8/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018

Lịch công tác Tuần 6/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

Lịch công tác Tuần 5/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/2/2018

Lịch công tác Tuần 4/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Lịch công tác tuần 2 năm 2018 của Lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/1/2018