huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Lịch công tác

Lịch công tác Tháng 11 năm 2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Lịch công tác Tháng 11 năm 2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Lịch công tác Tuần 39 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018 của UBND huyện

Lịch công tác Tuần 38 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018

Lịch công tác Tuần 37 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

Lịch công tác Tuần 35 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018

Lịch công tác Tuần 34 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018

Lịch công tác Tuần 33 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

Lịch công tác Tuần 31 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018 CỦA UBND HUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018 CỦA UBND HUYỆN

Lịch công tác Tuần 30 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

Lịch công tác Tuần 29 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

Lịch công tác Tuần 28 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

Lịch công tác Tuần 27 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

Lịch công tác Tuần 26 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

Lịch công tác Tuần 23 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 04/6 đến ngày 10/6 năm 2018

Lịch công tác Tuần 22 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018

Lịch công tác Tuần 11/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018

Lịch công tác Tuần 10/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018

Lịch công tác Tuần 9/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018

Chương trình công tác tháng 03/2018 của UBND huyện

Chương trình công tác tháng 03/2018 của UBND huyện

Lịch công tác Tuần 8/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018

Lịch công tác Tuần 6/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

Lịch công tác Tuần 5/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/2/2018

Lịch công tác Tuần 4/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Lịch công tác tuần 2 năm 2018 của Lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/1/2018