huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Lịch công tác

Lịch công tác Tuần 23 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 04/6 đến ngày 10/6 năm 2018

Lịch công tác Tuần 22 năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018

Lịch công tác Tuần 11/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018

Lịch công tác Tuần 10/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018

Lịch công tác Tuần 9/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018

Chương trình công tác tháng 03/2018 của UBND huyện

Chương trình công tác tháng 03/2018 của UBND huyện

Lịch công tác Tuần 8/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018

Lịch công tác Tuần 6/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

Lịch công tác Tuần 5/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/2/2018

Lịch công tác Tuần 4/năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Lịch công tác tuần 2 năm 2018 của Lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/1/2018