huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An toàn vệ sinh thực phẩm

Tăng cường công tác kểm tra, chấn chỉnh hoạt động kiểm soát giết mổ động vật

UBND đã ban hành Công điện số 761/CĐ-UBND ngày 20/4/2018, kịp thời chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý như thời gian qua và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động vận chuyển, giết mổ thời gian tới.