huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tiếp nhận, xử lý kiến nghị

QĐ 4056 Thành lập đoàn kiểm tra công tác Tư pháp, công tác tiếp dân,giải quyết đơn thư tại các xã, thị trấn

QĐ 4056 Thành lập đoàn kiểm tra công tác Tư pháp, công tác tiếp dân,giải quyết đơn thư tại các xã, thị trấn

CV số 1163 giải quyết đơn thư theo CV số 35/BBT đơn của ông Nguyễn Đình Luân tổ 14 Thị trấn Cẩm Xuyên

CV số 1163 giải quyết đơn thư theo CV số 35/BBT đơn của ông Nguyễn Đình Luân tổ 14 Thị trấn Cẩm Xuyên

CV số 1074 giải quyết đơn thư theo công văn số 49/BBT ông Thái Văn Kiên và ông Phạm Văn Thanh xã Cẩm Lĩnh

CV số 1074 giải quyết đơn thư theo công văn số 49/BBT ông Thái Văn Kiên và ông Phạm Văn Thanh xã Cẩm Lĩnh

CV số 1039 báo cáo tình hình giải quyết đơn thư theo CV số 2407/UBND-TCD

CV số 1039 báo cáo tình hình giải quyết đơn thư theo CV số 2407/UBND-TCD

CV số 750 giải quyết đơn thư của công dân về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

CV số 750 giải quyết đơn thư của công dân về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

CV số 704 giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo của ông Nguyễn Kim Triết xã Cẩm Thịnh

CV số 704 giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo của ông Nguyễn Kim Triết xã Cẩm Thịnh

Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Cẩm Xuyên

Quy định tại QĐ số 1827/QĐ-UBND ngày 19/04/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ văn Tòa trú tại thôn 8 xã Cẩm Quan

Tại quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên