huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tiếp nhận, xử lý kiến nghị

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ văn Tòa trú tại thôn 8 xã Cẩm Quan

Tại quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên