huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Xây dựng NTM

Hội CCB xã Cẩm Hòa ra quân giải tỏa hành lang giao thông xây dựng NTM

Hội CCB xã Cẩm Hòa vừa tổ chức huy động hội viên ra quân giải tỏa hành lang giao thông làm tuyến đường liên xã trong xây dựng NTM.

Người thôn trưởng năng động, nhiệt tình trong công việc

Năm 2016 thôn 3 xã Cẩm Huy đạt khu dân cư kiểu mẫu cùng với xã nhà về đích NTM, trước 1 năm so với kế hoạch. Đến nay, bộ mặt của thôn ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được nâng cao. Trong những thành công đó có vai trò đóng góp của thôn trưởng Nguyễn Xuân Hùng, một tấm gương sáng nhiệt tình, năng động trong phong trào xây dựng NTM .

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Lạc.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2105 là xã Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Lạc.

Sở thông tin và Truyền thông kiểm tra đánh giá tiêu chí bưu điện trong xây dựng NTM

Ngày 17/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí số 8 (tiêu chí bưu điện) trên lĩnh vực thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới tại các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Nam và Cẩm Yên.