huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhVăn bản pháp quy / Cấp huyện

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 18/NQ-HĐND
 • 27/07/2017
 • Nghị quyết số 18 - NĐ/HĐND " Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX "
 • 4429/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4429 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4430/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4430 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4431/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4431 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4432/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4432 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4433/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4433 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4434/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4434 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4435/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4435 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4436/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4436 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4437/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4437 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4438/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4438 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4439/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4439 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4440/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4440 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4441/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4441 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4442/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4442 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4330/CT-UBND
 • 09/06/2016
 • Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
 • 66/2015/NQ-HĐND
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 66/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2015 
 • 68/2015/nq-hđnd
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 68/2015/NQ-HĐND thông qua đề án quản lý xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện
 • 70/2015/nq-hđnd
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND chất vấn và trả lời vấn tại kỳ họp thứ 11-HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
 • 4273/2015/QĐ-UBND
 • 20/02/2015
 • QĐ ban hành quy định về quản lý và hoạt động của Cổng ( trang) thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên
 • 08/CT-UBND
 • 24/04/2014
 • Chỉ thị tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn huyện cẩm xuyên
 • 07/CT-UBND
 • 15/04/2014
 • Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động của xe máy điện,xe đạp máy và xe đạp điện trên địa bàn huyện cẩm xuyên