huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhVăn bản pháp quy / Cấp huyện

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 437/ct-UBND
 • 23/01/2018
 •  CHỈ THỊ số 437 V.v tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp trong tình hình mới
 • 420/CT-UBND
 • 19/01/2018
 • Chỉ thị 420/CT-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 • 18/NQ-HĐND
 • 27/07/2017
 • Nghị quyết số 18 - NĐ/HĐND " Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX "
 • 4429/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4429 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4430/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4430 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4431/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4431 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4432/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4432 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4433/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4433 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4434/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4434 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4435/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4435 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4436/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4436 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4437/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4437 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4438/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4438 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4439/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4439 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4440/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4440 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4441/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4441 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4442/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4442 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4330/CT-UBND
 • 09/06/2016
 • Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
 • 66/2015/NQ-HĐND
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 66/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2015 
 • 68/2015/nq-hđnd
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 68/2015/NQ-HĐND thông qua đề án quản lý xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện
 • 70/2015/nq-hđnd
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND chất vấn và trả lời vấn tại kỳ họp thứ 11-HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
 • 4273/2015/QĐ-UBND
 • 20/02/2015
 • QĐ ban hành quy định về quản lý và hoạt động của Cổng ( trang) thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên
 • 08/CT-UBND
 • 24/04/2014
 • Chỉ thị tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn huyện cẩm xuyên
 • 07/CT-UBND
 • 15/04/2014
 • Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động của xe máy điện,xe đạp máy và xe đạp điện trên địa bàn huyện cẩm xuyên