huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhHoạt động điều hành / Văn bản điều hành

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 1654/UBND-VHTT
 • 12/07/2019
 • Công văn tuyên truyền chủ trương , chính sách của Đảng và nhà nước trong việc sáp nhập xã, phường, thị trấn
 • 1624/KH-UBND
 • 10/07/2019
 • Kế hoạch lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021
 • 1925/QĐ-UBND
 • 04/06/2019
 • Quyết định điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng gv Mầm Non và giáo viên văn hóa Tiểu Học
 • 1618/QĐ-UBND
 • 15/05/2019
 • Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Mão xã Cẩm Duệ
 • 1474/QĐ-UBND
 • 07/05/2019
 • Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Phan Xuân Miêng và bà Hoàng Thị Siêm xã Cẩm Dương
 • 02/05/2019
 • Lịch công tác UBND Huyện Tháng 5-2019
 • 02/UBND-NTM
 • 02/01/2019
 •  CV 02 Về việc đăng ký xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểm mẫu
 • 01/UBND-TTRa
 • 02/01/2019
 •  CV số 01 trả lời công văn số 120/UBND ngày 20/11/2018 của UBND xã Cẩm Nam
 • 3731/HD-UBND
 • 11/09/2018
 • HD số 3731 Quy trình xây dựng và xét công nhận các danh hiệu văn hóa, thể thao
 • 1489/UBND-VHTT
 • 18/07/2018
 •  CV số 1489 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 10 liệt sỹ TNXP và kỷ niệm 71 năm Ngày TBLS
 • 1398/UBND-NTM
 • 03/07/2018
 •  CV số 1398 đôn đốc thực hiện tháng cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM
 • 1283/UBND-VHTT
 • 20/06/2018
 • CV số 1283 hướng dẫn tuyên truyền,tổ chức các hoạt đông kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam ( 28/6/) và báo cáo công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2018 
 • 1177/BC-UBND
 • 06/06/2018
 • BC số 1177 công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
 • 1115/BC-UBND
 • 01/06/2018
 •  BC số 1115 Kết quả thực hiện Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
 • 1048/UBND-VHTT
 • 28/05/2018
 •  CV số 1048 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày tuyền thống thi đua yêu nước
 • 978/KH-UBND
 • 21/05/2018
 •  KH số 978 tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra trên địa bàn huyện
 • 908/KH-UBND
 • 14/05/2018
 •  KH số 908 Sơ kết thực hiện" Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 30 năm " ngày Biên phòng toàn dân", 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam( 03/3/1959-03/3/2019)
 • 891/KH-UBND
 • 10/05/2018
 •  KH số 891 Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018-2021
 • 1827/QĐ-UBND
 • 19/04/2018
 •  QĐ 1827 ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Cẩm Xuyên
 • 730/UBND-VHTT
 • 17/04/2018
 • CV số 730 tăng cường tuyên truyền thực hiện bổ sung thông tin thuê bao di động trả trước quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
 • 729/UBND-VHTT
 • 17/04/2018
 • Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỹ kiệm các ngày lễ diễn ra trong tháng 4,5
 • 709/UBND-TT
 • 16/04/2018
 • Về việc trả lời đơn thư khiếu kiện của công dân ông Nguyễn Trí Cừ thôn Tiến Thắng xã Cẩm Thịnh
 • 467/UBND-VHTT
 • 15/03/2018
 • CV số 467 Cung cấp danh sách Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại
 • 475/KH-UBND
 • 15/03/2018
 • KH số 475 Phổ biến giáo dục pháp luật ngành Thông tin- Truyền thông
 • 453/UBND-VHTT
 • 14/03/2018
 •  CV số 453 hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
 • 433/UBND-VHTT
 • 12/03/2018
 •  CV số 433 tổ chức và đăng ký danh sách tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
 • 432/UBND-LĐTBXH
 • 12/03/2018
 •  CV số 432 tổ chức tuyên truyền, vận động lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc về nước
 • 406/CĐ-UBND
 • 07/03/2018
 • Công điện Số 406 V.v phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Xuân 2018
 • 379/CTHD-UBND
 • 01/03/2018
 •  SỐ 379 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TU ngày 7/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo"
 • 348/UBND-VHTT
 • 23/02/2018
 •  CV số 348 Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của TTCP về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
 • 326/UBND-VHTT
 • 12/02/2018
 •  CV số 326 tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo
 • 333/CTHD-UBND
 • 12/02/2018
 • Chương trình số 333 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 • 307/ubnd-vhtt
 • 08/02/2018
 •   Công văn só 307: Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018
 • 300/ubnd-vhtt
 • 07/02/2018
 • Về việc báo cáo việc vhi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách công nghệ thông tin năm 2018
 • 264/ubnd-vhtt
 • 02/02/2018
 • CV số 264 sử dụng công báo điện tử và đăng ký sử dụng công báo in miễn phí
 • 248/kh-ubnd
 • 01/02/2018
 • KH số 248 Kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2018
 • 243/UBND-TTr
 • 01/02/2018
 • CV số 243 tập trung thực hiện công tác TCD dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và các sự kiến quan trọng trong năm 2018
 • 203/ubnd-vhtt
 • 29/01/2018
 •  CV số 203 báo cáo chi trả chế và rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT
 • 193/UBND-vp
 • 26/01/2018
 • CV số 193 V.v đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí Cầu Rác
 • 179/UBND-vp
 • 25/01/2018
 • CV số 179 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 
 • 178/KH-ubnd
 • 25/01/2018
 • Kế hoạch số 178/KH-UBND Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong CQHCNN trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2018
 • 177/kh-ubnd
 • 25/01/2018
 •  Kế hoạch 177/KH-UBND Hoạt động và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 • 157/kh-ubnd
 • 22/01/2018
 •  KH số 157 Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện khóa XIX về việc thông qua đề án phát triển cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo ( Nội dung thực hiện năm 2018)
 • 128/ubnd-nv
 • 19/01/2018
 •  CV số 128 V.v Khắc phục các tồn tại trong công tác CCHC năm 2017
 • 127/KH-UBND
 • 19/01/2018
 •  KH 127/KH-UBND Triển khai thực hiện quyết định số 52/2017 /QĐ-UBND ngày 22/11/2017
 • 134/KH-UBND
 • 19/01/2018
 •  KH số 134 Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
 • 124/UBND-VP
 • 18/01/2018
 •  CV số 124 V.v Giao rà soát, báo cáo nhu cầu sử dụng khối lượng cát sau nạo vét
 • 118/ubnd-nn
 • 18/01/2018
 •  CV số 118 V.v Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về sản xuất nông nghiệp năm 2018
 • 110/UBND-VP
 • 17/01/2018
 • Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 23/10/2017 và Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 05/1/2018 của UBND tỉnh
 • 107/tb-ubnd
 • 17/01/2018
 •  TB số 107 Kết luận của đồng chí Phạm Đăng Nhật- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc giao ban UBND huyện ngày 15/1/2018
 • 109/UBND-VP
 • 17/01/2018
 •  CV số 109 V.v thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội
 • 33/KL-UBND
 • 08/01/2018
 • Kết luận số 33 V.v Giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Châu tại thôn 8 xã Cẩm Trung
 • 28/kh-ubnd
 • 05/01/2018
 • KH Công tác phổ biến, giáo dục phát luật, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước năm 2018
 • 01/CT-UBND
 • 02/01/2018
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG về thực hiện Nghị quyết trung ương 6 của Đảng về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
 • 6100/QĐ-UBND
 • 29/12/2017
 • Quyết định 6100/QĐ-UBND về việc ban hành mục tiêu chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại huyện Cẩm Xuyên năm 2018
 • 6099/QĐ-UBND
 • 29/12/2017
 • Quyết định 6099/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại huyện Cẩm Xuyên năm 2018
 • 3259/KH-UBND
 • 15/12/2017
 • KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước
 • 3230/kh-ubnd
 • 14/12/2017
 •  KẾ HOẠCH Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong Quý I năm 2018
 • 3226/UBND-VP
 • 13/12/2017
 •  CV yêu cầu tham mưu báo cáo phương án giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX
 • 3205/KH-UBND
 • 12/12/2017
 •  KẾ HOẠCH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức,viên chức năm 2018
 • 4548/QĐ-UBND
 • 11/12/2017
 • QĐ thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2017
 • 3203/kh-ubnd
 • 11/12/2017
 • Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2018
 • 02/TB-HĐTĐ
 • 01/12/2017
 • Thông báo nội dung ôn tập, thời gian,địa điểm, sát hạch hiểu biết chung về trình độ, năng lực chuyên môn đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017
 • 828/KH-UBND
 • 05/05/2017
 • Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh " Quy định một số chnhs sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm
 • 687/UBND-VHTT
 • 14/04/2017
 •  CV tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV( 21/4/2014-21/4/2017)
 • 470/bc-ubnd
 • 17/03/2017
 • BC kết quả kê khai, bồi thường thiệt hại, chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bợi sự cố môi trường biển (đến ngày 17/3/2017)
 • 409/KH-UBND
 • 08/03/2017
 • Kế Hoạch kiểm tra hoạt động của hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn huyện năm 2017
 • 01/TB-HĐTĐ
 • 28/02/2017
 •  TB Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thực hành trong kỳ tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên
 • 297/ubnd-VHTT
 • 24/02/2017
 • Cv báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách công nghệ thông tin năm 2017
 • 275/ubnd-VHTT
 • 23/02/2017
 • CV đôn đốc báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách CNTT năm 2017
 • 240/ubnd-VHTT
 • 16/02/2017
 • CV báo cáo chi trả chế độ và rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT
 • 194/KH-ubnd
 • 09/02/2017
 •  Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
 • 418/qđ-ubnd
 • 09/02/2017
 •  QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các trường mầm non
 • 187/Tb-ubnd
 • 08/02/2017
 • Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và những nội dung ôn tập phục vụ cho xét tuyển giáo viên mầm non
 • 178/ubnd-vhtt
 • 08/02/2017
 •  CV đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in
 • 334/QĐ-ubnd
 • 23/01/2017
 • Quyết Định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội
 • 334/qđ-ubnd
 • 23/01/2017
 • QĐ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội
 • 132/kh-ubnd
 • 23/01/2017
 • Kế hoạch kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2017
 • 119/ubnd-vhtt
 • 19/01/2017
 • CV tăng cường công tác QLNN về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, Karaoke, internet, photocopy
 • 87/ubnd-vhtt
 • 17/01/2017
 • CV thông báo dừng công tác đối với một số cộng tác viên báo Kinh tế nông thôn
 • 44/ubnd-vhtt
 • 10/01/2017
 • CV đề nghị hỗ trợ cài đặt mở rộng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử I-Office đến UBND cấp xã
 • 3259/KH-UBND
 • 16/12/2016
 • Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2017
 • 2016/tb-ubnd
 • 02/11/2016
 •  TB bổ sung thời gian nộp hồ sơ Tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016
 • 1909/TB-UBND
 • 17/10/2016
 • TB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
 • 1831/tb-ubnd
 • 02/10/2016
 •  TB tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016
 • 1498/TB-UBND
 • 10/08/2016
 •  TB xác nhận đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Cẩm Xuyên năm 2016
 • 3277/QĐ-UBND
 • 20/05/2016
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên
 • 967/UBND-VHTT
 • 18/05/2016
 • Về việc đảm bảo thông tin trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử
 • 854/TT-UBND
 • 27/04/2016
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã cẩm Lạc để xây dựng trụ sở làm việc
 • 23/QĐ-UBBC
 • 26/04/2016
 • QĐ Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyen khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
 • 20/UBBC
 • 25/04/2016
 • CV thống nhất lập danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
 • 165/TB-UBND
 • 31/03/2016
 • TB tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2016
 • 565/UBND-VHTT
 • 25/03/2016
 • Về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong gửi nhận văn bản điện tử
 • 247/UBND-VHTT
 • 26/02/2016
 • V/v tuyên truyền cảnh báo nâng cao cảnh giác đối với hình thức kinh doanh tiền điện tử Onecoin trên mạng internet
 • 9380/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng
 • 9379/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Trần Xuân Liễu xã Cẩm Lĩnh
 • 9378/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Hoàng Xuân Khuể xã Cẩm Lĩnh
 • 9375/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trương Văn Sơn
 • 9377/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Thị Duẫn xã Cẩm Lĩnh
 • 9376/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Văn Trường xã Cẩm Lĩnh 
 • 9196/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Văn Thái
 • 9202/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Trường Tùng
 • 9201/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Huyên
 • 9199/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Văn Tự
 • 9200/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Đình Trung
 • 9198/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Phạm Văn Hiếu
 • 174/ttr-ubnd
 • 04/12/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật dân cư
 • 163/ttr-ubnd
 • 30/11/2015
 • TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư 
 • 164/ttr-ubnd
 • 30/11/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư
 • 1383/UBND-NN
 • 11/11/2015
 •  CV yêu cầu nộp hồ sơ thẩm định diện tích sản xuất lúa năm 2015
 • 1385/UBND-NTM
 • 11/11/2015
 •  CV báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM
 • 1384/UBND-TNMT
 • 11/11/2015
 • CV nộp danh mục đăng ký các dự án đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lịch duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 
 • 1381/ubnd-nn
 • 11/11/2015
 •  CV Giao báo cáo kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn 6 tháng cuối năm 2015
 • 1371/UBND-LD
 • 10/11/2015
 • CV phê bình chậm triển khai rà soát hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội 
 • 1373/UBND-LDTBXH
 • 10/11/2015
 • CV đôn đốc báo cáo rà soát phúc tra số liệu điều tra lao động việc làm năm 2015
 • 1369/UBND-TNMT
 • 09/11/2015
 •  CV chuẩn bị các nội dung để thực hiện đóng cửa bãi rác tại Thị trấn Thiên Cầm
 • 139/TTr-UBND
 • 29/10/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Thịnh
 • 140/TTr-UBND
 • 29/10/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Lạc
 • 2322/QĐ-UBND
 • 23/10/2015
 •  CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng
 • 1275/UBND-TD
 • 23/10/2015
 •  CV giao giải quyết đơn thư công dân Trần Thị Minh thôn 9 TT Cẩm Xuyên
 • 1276/UBND-TNMT
 • 23/10/2015
 •  CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng
 • 8266/QĐ-UBND
 • 09/10/2015
 • QĐ kiện toàn BCĐ ứng dúng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
 • 7725/qđ-ubnd
 • 09/09/2015
 •  QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng phân lô đất ở dân cư các thôn xã Cẩm Lĩnh
 • 112/TTR-ubnd
 • 01/09/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư
 • 88/ttr-ubnd
 • 17/07/2015
 • TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở dân cư
 • 768/ubnd-tnmt
 • 17/07/2015
 •  CV báo cáo các nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Dũng xã Cẩm Nhượng
 • 6560/QĐ-UBND
 • 05/06/2015
 •  Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan Thôn Đông Vịnh xã Cẩm Vịnh
 • 523/ubnd-vhtt
 • 01/06/2015
 • CV hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và báo cáo công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2015
 • 357/UBND-NV
 • 17/04/2015
 • CV công nhận kết quả xét tuyển HĐLĐ giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 333/kl-ubnd
 • 09/04/2015
 • Kết luận về nội dung của ông Nguyễn Tống Cần trú tại thôn 10 xã Cẩm Hưng 
 • 57/tb-ubnd
 • 08/04/2015
 •  Thông báo thời gian làm việc mùa hè và dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ chiến thắng 30/4, nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5
 • 35/kh-ubnd
 • 08/04/2015
 • Kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh 
 • 53/tb-ubnd
 • 02/04/2015
 •  TB kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 308/ubnd-vhtt
 • 02/04/2015
 •  CV tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 • 02/HD-UBND
 • 02/04/2015
 • Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện tiêu chí số 6, số 8 và số 16 trong xây dựng NTM
 • 294/ubnd-kt&ht
 • 27/03/2015
 • CV đẩy mạnh cuộc vận động ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh theo kế hoạch 211/KH-UBND của UBND tỉnh
 • 47/tb-ubnd
 • 24/03/2015
 • TB không thụ lý giải quyết đơn ông Nguyễn Văn Hoản xã Cẩm Lĩnh
 • 1627/qđ-ubnd
 • 04/03/2015
 •  QĐ thành lập hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 20/tb-ubnd
 • 13/02/2015
 •  TT đề nghị phê chuẩn kết quả tuyển dụng công chức cấp xã
 • 170/UBND
 • 12/02/2015
 •  CV bố trí trực cơ quan và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
 • 07/ct-ubnd
 • 06/02/2015
 •  Chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tổ cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp,tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 • 1016/qđ-ubnd
 • 05/02/2015
 •  QĐ ban hành quy chế xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 26/tb-ubnd
 • 29/01/2015
 •  Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 791/qđ-ubnd
 • 29/01/2015
 • QĐ thành lập BCĐ cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" và đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh giai đoạn 2015-2016
 • 01/Cq.UBND
 • 28/01/2015
 • CV giao dự thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • 93/ubnd-kh&ht
 • 27/01/2015
 • CV thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
 • 618/qđ-ubnd
 • 23/01/2015
 •  QĐ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 33/2011/QD-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh
 • 58/UBND-VHTT
 • 22/01/2015
 •  CV tuyên truyền Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
 • 37/ubnd-KT&HT
 • 16/01/2015
 • CV tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh
 • 17/tb-ubnd
 • 15/01/2015
 • TB thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của UBND huyện
 • 454/qđ-ubnd
 • 14/01/2015
 •  QĐ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Quang Hoán tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên
 • 36/ubnd-vhtt
 • 13/01/2015
 •  CV tuyên truyền chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi
 • 04/tb-ubnd
 • 09/01/2015
 •  TB kết quả kỳ xét tuyển viên chức các trường mầm non năm 2014
 • 04/CCT
 • 07/01/2015
 • Hướng dẫn về chính sách và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • 01/tb-hdtd
 • 17/12/2014
 • Thông báo thời gian dự phỏng vấn và nội dung giới hạn ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014.
 • 154/tb-ubnd
 • 08/12/2014
 • Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi xét tuyển công chức xã huyện Cẩm Xuyên năm 2014
 • 153/tb-ubnd
 • 05/12/2014
 • Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Mầm non năm 2014
 • 152/tb-ubnd
 • 03/12/2014
 • Thông báo số 152/TB-UBND kết quả Kỳ thi xét tuyển cán bộ y tế xã năm 2014
 • 149/tb-ubnd
 • 19/11/2014
 • Thông báo 149/TB-UBND ngày 19/11/2014 tuyển dụng viên chức mầm non năm 2014
 • 142/TB-UBND
 • 12/11/2014
 • Thông báo chữ ký Trần Viết Chiến Trưởng phòng TN-MT huyện Cẩm Xuyên
 • 141/TB-UBND
 • 10/11/2014
 • Thông báo về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên
 • 1176/ubnd-kt&ht
 • 13/10/2014
 • CV đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ và vận động tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh
 • 71/ubnd-nv
 • 23/01/2014
 •  CV thông báo đường dây nóng và cam kết thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND
 • //
 • Lịch Công tác Tuân từ 06/05/2019-12/05/2019
 • //
 • Lịch công tác tuần UBND từ 13-5 đến 19-5-2019
 • //
 • Lịch công tác của UBND huyện tháng 06-2019
 • //
 • Tiếp tục tuyên truyền phòng chộng dịch tả châu phi trên đàn lợn
 • //
 • Đề cương giới thiệu luật quốc phòng