huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhHoạt động điều hành / Văn bản điều hành

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 687/UBND-VHTT
 • 14/04/2017
 •  CV tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV( 21/4/2014-21/4/2017)
 • 470/bc-ubnd
 • 17/03/2017
 • BC kết quả kê khai, bồi thường thiệt hại, chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bợi sự cố môi trường biển (đến ngày 17/3/2017)
 • 01/TB-HĐTĐ
 • 28/02/2017
 •  TB Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thực hành trong kỳ tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên
 • 194/KH-ubnd
 • 09/02/2017
 •  Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
 • 418/qđ-ubnd
 • 09/02/2017
 •  QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các trường mầm non
 • 187/Tb-ubnd
 • 08/02/2017
 • Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và những nội dung ôn tập phục vụ cho xét tuyển giáo viên mầm non
 • 178/ubnd-vhtt
 • 08/02/2017
 •  CV đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in
 • 334/qđ-ubnd
 • 23/01/2017
 • QĐ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội
 • 132/kh-ubnd
 • 23/01/2017
 • Kế hoạch kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2017
 • 119/ubnd-vhtt
 • 19/01/2017
 • CV tăng cường công tác QLNN về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, Karaoke, internet, photocopy
 • 87/ubnd-vhtt
 • 17/01/2017
 • CV thông báo dừng công tác đối với một số cộng tác viên báo Kinh tế nông thôn
 • 44/ubnd-vhtt
 • 10/01/2017
 • CV đề nghị hỗ trợ cài đặt mở rộng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử I-Office đến UBND cấp xã
 • 2016/tb-ubnd
 • 02/11/2016
 •  TB bổ sung thời gian nộp hồ sơ Tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016
 • 1909/TB-UBND
 • 17/10/2016
 • TB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
 • 1831/tb-ubnd
 • 02/10/2016
 •  TB tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016
 • 1498/TB-UBND
 • 10/08/2016
 •  TB xác nhận đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Cẩm Xuyên năm 2016
 • 3277/QĐ-UBND
 • 20/05/2016
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên
 • 967/UBND-VHTT
 • 18/05/2016
 • Về việc đảm bảo thông tin trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử
 • 854/TT-UBND
 • 27/04/2016
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã cẩm Lạc để xây dựng trụ sở làm việc
 • 23/QĐ-UBBC
 • 26/04/2016
 • QĐ Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyen khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
 • 20/UBBC
 • 25/04/2016
 • CV thống nhất lập danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
 • 165/TB-UBND
 • 31/03/2016
 • TB tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2016
 • 565/UBND-VHTT
 • 25/03/2016
 • Về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong gửi nhận văn bản điện tử
 • 247/UBND-VHTT
 • 26/02/2016
 • V/v tuyên truyền cảnh báo nâng cao cảnh giác đối với hình thức kinh doanh tiền điện tử Onecoin trên mạng internet
 • 9380/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng
 • 9379/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Trần Xuân Liễu xã Cẩm Lĩnh
 • 9378/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Hoàng Xuân Khuể xã Cẩm Lĩnh
 • 9375/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trương Văn Sơn
 • 9377/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Thị Duẫn xã Cẩm Lĩnh
 • 9376/qđ-ubnd
 • 14/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Văn Trường xã Cẩm Lĩnh 
 • 9196/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Văn Thái
 • 9202/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Trường Tùng
 • 9201/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 • QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Huyên
 • 9199/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Văn Tự
 • 9200/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Đình Trung
 • 9198/QĐ-UBND
 • 04/12/2015
 •  QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Phạm Văn Hiếu
 • 174/ttr-ubnd
 • 04/12/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật dân cư
 • 163/ttr-ubnd
 • 30/11/2015
 • TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư 
 • 164/ttr-ubnd
 • 30/11/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư
 • 1383/UBND-NN
 • 11/11/2015
 •  CV yêu cầu nộp hồ sơ thẩm định diện tích sản xuất lúa năm 2015
 • 1385/UBND-NTM
 • 11/11/2015
 •  CV báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM
 • 1384/UBND-TNMT
 • 11/11/2015
 • CV nộp danh mục đăng ký các dự án đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lịch duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 
 • 1381/ubnd-nn
 • 11/11/2015
 •  CV Giao báo cáo kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn 6 tháng cuối năm 2015
 • 1371/UBND-LD
 • 10/11/2015
 • CV phê bình chậm triển khai rà soát hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội 
 • 1373/UBND-LDTBXH
 • 10/11/2015
 • CV đôn đốc báo cáo rà soát phúc tra số liệu điều tra lao động việc làm năm 2015
 • 1369/UBND-TNMT
 • 09/11/2015
 •  CV chuẩn bị các nội dung để thực hiện đóng cửa bãi rác tại Thị trấn Thiên Cầm
 • 139/TTr-UBND
 • 29/10/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Thịnh
 • 140/TTr-UBND
 • 29/10/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Lạc
 • 2322/QĐ-UBND
 • 23/10/2015
 •  CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng
 • 1275/UBND-TD
 • 23/10/2015
 •  CV giao giải quyết đơn thư công dân Trần Thị Minh thôn 9 TT Cẩm Xuyên
 • 1276/UBND-TNMT
 • 23/10/2015
 •  CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng
 • 8266/QĐ-UBND
 • 09/10/2015
 • QĐ kiện toàn BCĐ ứng dúng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
 • 7725/qđ-ubnd
 • 09/09/2015
 •  QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng phân lô đất ở dân cư các thôn xã Cẩm Lĩnh
 • 112/TTR-ubnd
 • 01/09/2015
 •  TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư
 • 88/ttr-ubnd
 • 17/07/2015
 • TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở dân cư
 • 768/ubnd-tnmt
 • 17/07/2015
 •  CV báo cáo các nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Dũng xã Cẩm Nhượng
 • 6560/QĐ-UBND
 • 05/06/2015
 •  Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan Thôn Đông Vịnh xã Cẩm Vịnh
 • 523/ubnd-vhtt
 • 01/06/2015
 • CV hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và báo cáo công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2015
 • 357/UBND-NV
 • 17/04/2015
 • CV công nhận kết quả xét tuyển HĐLĐ giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 333/kl-ubnd
 • 09/04/2015
 • Kết luận về nội dung của ông Nguyễn Tống Cần trú tại thôn 10 xã Cẩm Hưng 
 • 57/tb-ubnd
 • 08/04/2015
 •  Thông báo thời gian làm việc mùa hè và dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ chiến thắng 30/4, nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5
 • 35/kh-ubnd
 • 08/04/2015
 • Kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh 
 • 53/tb-ubnd
 • 02/04/2015
 •  TB kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 308/ubnd-vhtt
 • 02/04/2015
 •  CV tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 • 02/HD-UBND
 • 02/04/2015
 • Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện tiêu chí số 6, số 8 và số 16 trong xây dựng NTM
 • 294/ubnd-kt&ht
 • 27/03/2015
 • CV đẩy mạnh cuộc vận động ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh theo kế hoạch 211/KH-UBND của UBND tỉnh
 • 47/tb-ubnd
 • 24/03/2015
 • TB không thụ lý giải quyết đơn ông Nguyễn Văn Hoản xã Cẩm Lĩnh
 • 1627/qđ-ubnd
 • 04/03/2015
 •  QĐ thành lập hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 20/tb-ubnd
 • 13/02/2015
 •  TT đề nghị phê chuẩn kết quả tuyển dụng công chức cấp xã
 • 170/UBND
 • 12/02/2015
 •  CV bố trí trực cơ quan và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
 • 07/ct-ubnd
 • 06/02/2015
 •  Chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tổ cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp,tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
 • 1016/qđ-ubnd
 • 05/02/2015
 •  QĐ ban hành quy chế xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 26/tb-ubnd
 • 29/01/2015
 •  Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015
 • 791/qđ-ubnd
 • 29/01/2015
 • QĐ thành lập BCĐ cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" và đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh giai đoạn 2015-2016
 • 01/Cq.UBND
 • 28/01/2015
 • CV giao dự thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • 93/ubnd-kh&ht
 • 27/01/2015
 • CV thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
 • 618/qđ-ubnd
 • 23/01/2015
 •  QĐ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 33/2011/QD-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh
 • 58/UBND-VHTT
 • 22/01/2015
 •  CV tuyên truyền Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
 • 37/ubnd-KT&HT
 • 16/01/2015
 • CV tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh
 • 17/tb-ubnd
 • 15/01/2015
 • TB thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của UBND huyện
 • 454/qđ-ubnd
 • 14/01/2015
 •  QĐ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Quang Hoán tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên
 • 36/ubnd-vhtt
 • 13/01/2015
 •  CV tuyên truyền chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi
 • 04/tb-ubnd
 • 09/01/2015
 •  TB kết quả kỳ xét tuyển viên chức các trường mầm non năm 2014
 • 04/CCT
 • 07/01/2015
 • Hướng dẫn về chính sách và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • 01/tb-hdtd
 • 17/12/2014
 • Thông báo thời gian dự phỏng vấn và nội dung giới hạn ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014.
 • 154/tb-ubnd
 • 08/12/2014
 • Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi xét tuyển công chức xã huyện Cẩm Xuyên năm 2014
 • 153/tb-ubnd
 • 05/12/2014
 • Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Mầm non năm 2014
 • 152/tb-ubnd
 • 03/12/2014
 • Thông báo số 152/TB-UBND kết quả Kỳ thi xét tuyển cán bộ y tế xã năm 2014
 • 149/tb-ubnd
 • 19/11/2014
 • Thông báo 149/TB-UBND ngày 19/11/2014 tuyển dụng viên chức mầm non năm 2014
 • 142/TB-UBND
 • 12/11/2014
 • Thông báo chữ ký Trần Viết Chiến Trưởng phòng TN-MT huyện Cẩm Xuyên
 • 141/TB-UBND
 • 10/11/2014
 • Thông báo về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên
 • 1176/ubnd-kt&ht
 • 13/10/2014
 • CV đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ và vận động tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh
 • 71/ubnd-nv
 • 23/01/2014
 •  CV thông báo đường dây nóng và cam kết thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND