huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giấy mời

Giấy mời 78 tổ chức lễ ra quân làm giao thông nông thôn năm 2015

Thời gian: 7h30' ngày 06/03/2015 Địa điểm: Trụ sở UBND xã Cẩm Yên

Giấy mời 69 tổ chức phát động" Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Ất Mùi năm 2015

Giấy mời 69 tổ chức phát động" Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Ất Mùi năm 2015

Giấy mời 02 hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014

Thời gian: 13h30 ngày 11/01/2015 Tại Hội trường khách sạn Thiên Ý, Khu du lịch Thiên Cầm

Giấy mời 515 thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới tại các xã đăng ký về đích năm 2014

Thời gian: 7h15' ngày 27/11/2014 tại UBND xã Cẩm Thành; 13h45'ngày 27/11/2014 tại UBND xã Cẩm Thăng

Giấy mời 513 tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn

Thời gian: 14h ngày 26/11/2014 (Thứ 4) Địa điểm:Hội trường liên cơ UBND huyện Cẩm Xuyên

Thông báo 149/TB-UBND ngày 19/11/2014 tuyển dụng viên chức mầm non năm 2014

Thời gian thu hồi sơ: Từ 21/11 đến 02/12/2014 Địa điểm: Phòng họp gác II - Cơ quan UBND huyện Cẩm Xuyên