huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhVăn bản pháp quy

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 1662/TB-UBND
 • 14/07/2019
 • Thông báo kết quả kỳ xét tuyển giáo viên Mầm Non, giáo viên Tiểu Học năm 2018
 • 437/ct-UBND
 • 23/01/2018
 •  CHỈ THỊ số 437 V.v tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp trong tình hình mới
 • 420/CT-UBND
 • 19/01/2018
 • Chỉ thị 420/CT-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 • 3099/QĐ-UBND
 • 2/10/2017
 • V/v phê duyệt,ban hành thiết kế mẫu các công trình giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, vệ sinh môi trườngthuộc Dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020
 • 18/NQ-HĐND
 • 27/07/2017
 • Nghị quyết số 18 - NĐ/HĐND " Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX "
 • 566/QĐ-UBND
 • 2/02/2017
 • V/V phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cẩm Xuyên
 • 2529/QĐ-UBND
 • 07/09/2016
 • V/v phê duyệt Đề cương và Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2016
 • 2512/QĐ-UBND
 • 05/09/2016
 • V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2016
 • 4429/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4429 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4430/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4430 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4431/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4431 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4432/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4432 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4433/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4433 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4434/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4434 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4435/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4435 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4436/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4436 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4437/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4437 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4438/QĐ-UBND
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4438 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4439/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4439 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4440/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4440 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4441/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4441 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 4442/qđ-ubnd
 • 18/08/2016
 • QĐ số 4442 thu hồi đất để thi công dự án chống quá tải lưới điện huyện Cẩm Xuyên
 • 159/TB-UBND
 • 09/06/2016
 • Tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2016
 • 4330/CT-UBND
 • 09/06/2016
 • Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
 • 4392/qđ-ubnd
 • 11/11/2015
 • Về việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cơ quan đăng ký cư trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 3483/qđ-ubnd
 • 08/09/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2692/qđ-ubnd
 • 13/07/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 66/2015/NQ-HĐND
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 66/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2015 
 • 68/2015/nq-hđnd
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 68/2015/NQ-HĐND thông qua đề án quản lý xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện
 • 70/2015/nq-hđnd
 • 13/07/2015
 • Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND chất vấn và trả lời vấn tại kỳ họp thứ 11-HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
 • 2470/QĐ-ubnd
 • 26/06/2015
 •  QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2455/qđ-ubnd
 • 25/06/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  
 • 2413/qđ-ubnd
 • 24/06/2015
 • Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bố sung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2413/qđ-ubnd
 • 24/06/2015
 • Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bố sung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2026/QĐ-ubnd
 • 27/05/2015
 • Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch và đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 1136/qđ-ubnd
 • 06/04/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 1137/qđ-ubnd
 • 06/04/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 06/2015/QĐ-TTG
 • 25/03/2015
 • Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
 • 881/QĐ-UBND
 • 16/03/2015
 • QUYẾT ĐỊNH : 881/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
 • 10/03/2015
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
 • 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC
 • 03/03/2015
 • Thông tư liên tịch số: 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ngày 03 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
 • 26/2015/TT-BTC
 • 27/02/2015
 • Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • 03/2015/TT-BGDĐT
 • 26/02/2015
 • Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • 4273/2015/QĐ-UBND
 • 20/02/2015
 • QĐ ban hành quy định về quản lý và hoạt động của Cổng ( trang) thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên
 • 23/2015/NĐ-CP
 • 16/02/2015
 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
 • 20/2015/NĐ-CP
 • 14/02/2015
 • Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 • 17/2015/NĐ-CP
 • 14/02/2015
 • NGHỊ ĐỊNH 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
 • 01/2015/TT-BNV
 • 13/02/2015
 • Thông tư 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 • 14/2015/NĐ-CP
 • 13/02/2015
 • ghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
 • 09/2015/NĐ-CP
 • 22/01/2015
 • Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 • 04/2015/NĐ-CP
 • 09/01/2015
 • VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 • 01/ct-ubnd
 • 05/01/2015
 • V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán
 • 47/2014/TT-NHNN
 • 31/12/2014
 • Quy định các yêu cầu kỷ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ Ngân hàng
 • 3946/QĐ-UBND
 • 12/12/2014
 • Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý củaNgành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 87/2014/qđ-ubnd
 • 05/12/2014
 • Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 88/2014/qđ-ubnd
 • 05/12/2014
 • Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 71/2014/QH13
 • 26/11/2014
 • Luật số: 71/2014/QH13 Sửa dổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
 • 16/2014/tt-btttt
 • 18/11/2014
 • Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản phẩm sản xuất phần mềm
 • 12/2014/TT-BTTTT
 • 17/11/2014
 • Thông tư Ban hành danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin - Truyền thông
 • 63/2014/qđ-ubnd
 • 22/09/2014
 • Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 35/ 2014/QĐ-UBND
 • 06/08/2014
 • Ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"
 • 67/2014/NĐ-CP
 • 07/07/2014
 • Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách phát triển thủy sản
 • Số: 17/CT-TTg
 • 20/06/2014
 • VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • 17/CT-UBND
 • 17/06/2014
 • Chỉ thị số 17/CT-UBND Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 • 37/2014/NĐ-CP
 • 05/05/2014
 • Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thij xã, thành phố thuộc tỉnh
 • 08/CT-UBND
 • 24/04/2014
 • Chỉ thị tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn huyện cẩm xuyên
 • 07/CT-UBND
 • 15/04/2014
 • Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động của xe máy điện,xe đạp máy và xe đạp điện trên địa bàn huyện cẩm xuyên
 • 4030/QĐ-ubnd
 • 13/12/2013
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 14 /2013/TT-BTTTT
 • 21/06/2013
 • Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
 • 16/2013/NĐ-CP
 • 06/02/2013
 • Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
 • 20/2010/TT-BTP
 • 30/11/2010
 • Thông tư 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra , xử lý văn bản QPPL.
 • 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT
 • 11/12/2007
 • Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị
 • 91/2006/NĐ-CP
 • 09/06/2006
 • Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 quy định chi tiết một số điều Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND-UBND.