huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Ủy ban nhân dân huyện

Bộ máy quản lý huyện Cẩm Xuyên

07-01-2016

Đơn vị

Họ và tên

Chức Danh

Huyện uỷ

Đặng Quốc Cương

Bí thư huyện uỷ

Hà Văn Bình

Phó Bí thư

     

HĐND huyện

Đặng Quốc Cương

Chủ tịch HĐND huyện

Phạm Văn Thắng

Phó chủ tich HĐND huyện

Hoàng Kim Thạch

Uỷ viên TT HĐND huyện

     

UBND huyện

Phạm Đăng Nhật

Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện

Bùi Quang Mai

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trần Hữu Duyệt

Phó Chủ tịch UBND huyện

     

Văn phòng HĐND-UBND

Phạm Hoàng Anh

Chánh văn phòng

Lê Thị Ngọc

Phó Chánh văn phòng

Nguyễn Văn Nam

Phó Chánh văn phòng

Hoàng Trung Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Thị Diễn

Chuyên viên – Văn thư

Nguyễn Thị Ánh

Chuyên viên - Thủ quỷ

Trần Thị Loan

Kế toán

     

Phòng Lao động - TBXH

Lưu Thị Tâm

Trưởng phòng

Trần Thị Thiển

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Như Dũng

Phó Trưởng phòng

Thái Thị Mỹ Hạnh

Kế toán

Chu Xuân Bằng

Chuyên viên

Trần Thị Hương

Chuyên viên

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

     

Phòng Nội vụ

Nguyễn Trọng Thụ

Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Thịnh

Phó Trưởng phòng

Đặng Thị Hiền

Chuyên viên

Nguyễn Thị Tố Hoa

Chuyên viên

Nguyễn Nam Phong

Phó Trường phòng

Trương Th M. Phương

Chuyên viên

Phạm Hồng Việt

Chuyên viên

     

Phòng Tư pháp

Nguyễn Hồng Sơn

Trưởng phòng

Phan Thị Ngọc Loan

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Tình Tiên

Chuyên viên

Nguyễn Như Cường

Chuyên viên

     

Phòng Tài nguyên - MT

Trần Viết Chiến

Trưởng phòng

Đặng Quốc Thành

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Toàn

Phó Trưởng phòng

Phan Thị Linh

Chuyên viên

Chu Văn Thắng

Chuyên viên

Ng. Thị Thanh Hường

Chuyên viên

Biện Văn Thanh

Chuyên viên

Ngô Thị Linh

Chuyên viên

     

Phòng Nông nghiệp - PTNT

Lê Ngọc Hà

Trưởng phòng

Nguyễn Trọng Dung

Phó Trưởng phòng

Phan Thanh Nghi

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Minh

Chuyên viên

Trần Thị Linh

Chuyên viên

Bùi Thị Mỹ

Cán sự

Dương Kim Nguyệt

Chuyên viên

Đặng Thị Ngọc

Chuyên viên

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên

     

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hoàng Văn Lý

Trưởng phòng

Trịnh Văn Sơn

Phó Trưởng phòng

Võ Tá Nhân

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Như Hùng

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

Bùi Thị Hảo

Chuyên viên

Nguyễn Huy Trường

Chuyên viên

Phan Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

     

Phòng Kinh tê - Hạ tầng

Trần Ngọc Quang

Trưởng phòng

Lê Minh Thông

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

 

Cao Thị Hiền

Chuyên viên

Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên

     

Phòng Thanh tra

Đặng Hữu Nhã

Chánh Thanh tra

Trương Thanh Toản

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Công Tùng

Phó Chánh Thanh tra

Vũ Đình Cường

Chuyên viên

Trương Thị Hằng

Chuyên viên

     

Phòng Y tế

Nguyễn Qúy Quyền

Trưởng phòng

Thiều Đăng Châu

Cán sự

     

Phòng Văn hoá - Thông tin

Cao Ngọc Tân

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Oanh

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thuỷ

Chuyên viên

Ngô Thị Tư

Chuyên viên

     

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đặng Quốc Hiền

Trưởng phòng

Ng. Thị Xuân Hoàng

Phó Trưởng phòng

Đặng Quốc Hà

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Xuân Quang

Chuyên viên

Hoàng Thị Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thủy Nguyệt

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

Đặng Xuân Bằng

Chuyên viên

Nguyễn Quốc Khoan

Chuyên viên

Nguyễn Hồng Ngọc

Chuyên viên

Trần Văn Chí

Chuyên viên

Đặng Hải Giang

Chuyên viên

Nguyễn Đăng Khánh

 Cán sự

Đặng Văn Tình

 Lái xe

Hoàng Xuân Hoà

 Lái xe