huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Cơ cấu tổ chức UBND huyện

Bộ máy quản lý huyện Cẩm Xuyên

12-13-2017

Đơn vị

Họ và tên

Chức Danh

 

UBND huyện

Phạm Đăng Nhật

Chủ tịch UBND huyện

 

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Bùi Quang Mai

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trần Hữu Duyệt

Phó Chủ tịch UBND huyện

 
       

Văn phòng HĐND-UBND

Phạm Hoàng Anh

Chánh văn phòng

 

Lê Thị Ngọc

Phó Chánh văn phòng

 

Hoàng Trung Sơn

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Oanh

Chuyên viên – Văn thư

 

Nguyễn Thị Ánh

Chuyên viên - Thủ quỷ  

Trần Thị Loan

Kế toán

 
       
  Nguyễn Văn Nam

Trưởng phòng

 

Nguyễn Như Dũng

Phó Trưởng phòng

 

Thái Thị Mỹ Hạnh

Kế toán

 

Chu Xuân Bằng

Chuyên viên

 

Trần Thị Hương

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

 
Võ Thị Thảo Linh Chuyên viên  
       

Phòng Nội vụ

Nguyễn Trọng Thụ

Trưởng phòng

 

Nguyễn Hữu Thịnh

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Nam Phong

Phó Trường phòng

 

Nguyễn Thị Tố Hoa

Chuyên viên

 

Đặng Thị Hiền

Chuyên viên

 

Trương Th M. Phương

Chuyên viên

 

Phạm Hồng Việt

Chuyên viên

 
       

Phòng Tư pháp

Nguyễn Hồng Sơn

Trưởng phòng

 

Phan Thị Ngọc Loan

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Tình Tiên

Chuyên viên

 

Nguyễn Như Cường

Chuyên viên

 
       

Phòng Tài nguyên - MT

Trần Viết Chiến

Trưởng phòng

 

Đặng Quốc Thành

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Văn Toàn

Phó Trưởng phòng

 

Phan Thị Linh

Chuyên viên

 

Chu Văn Thắng

Chuyên viên

 

Ng. Thị Thanh Hường

Chuyên viên

 

Biện Văn Thanh

Chuyên viên

 
       

Phòng NN - PTNT

Lê Ngọc Hà

Trưởng phòng

 

Nguyễn Trọng Dung

Phó Trưởng phòng

 

Phan Thanh Nghi

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Hữu Minh

Chuyên viên

 

Trần Thị Linh

Chuyên viên

 

Bùi Thị Mỹ

Cán sự

 

Dương Kim Nguyệt

Chuyên viên

 

Đặng Thị Ngọc

Chuyên viên

 

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên

 
       

Phòng Tài chính - KH

Hoàng Văn Lý

Trưởng phòng

 

Trịnh Văn Sơn

Phó Trưởng phòng

 

Võ Tá Nhân

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Như Hùng

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

 

Ngô Thị Linh

Chuyên viên

 

Nguyễn Huy Trường

Chuyên viên

 

Phan Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

 
       

Phòng Kinh tê - Hạ tầng

 

Trần Ngọc Quang

Trưởng phòng

 

Lê Minh Thông

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

 

Cao Thị Hiền

Chuyên viên

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên

 
Trương Quang Tuấn Chuyên viên  
     

Phòng Thanh tra

Đặng Hữu Nhã

Chánh Thanh tra

 

Trương Thanh Toản

Phó Chánh Thanh tra

 

Nguyễn Công Tùng

Phó Chánh Thanh tra

 

Vũ Đình Cường

Chuyên viên

 

Trương Thị Hằng

Chuyên viên

 
       

Phòng Y tế

Nguyễn Qúy Quyền

Trưởng phòng

 

Thiều Đăng Châu

Cán sự

 
       

Phòng Văn hoá - TT

Cao Ngọc Tân

Trưởng phòng

 

Nguyễn Thị Oanh

Phó trưởng phòng  

Nguyễn Thị Thuỷ

Chuyên viên

 

Ngô Thị Tư

Chuyên viên

 
       

Phòng Giáo dục và ĐT

Đặng Quốc Hiền

Trưởng phòng

 

Ng. Thị Xuân Hoàng

Phó Trưởng phòng

 

Đặng Quốc Hà

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Xuân Quang

Chuyên viên

 

Hoàng Thị Cúc

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Thủy Nguyệt

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

 

Đặng Xuân Bằng

Chuyên viên

 

Nguyễn Quốc Khoan

Chuyên viên

 

Nguyễn Hồng Ngọc

Chuyên viên

 

Trần Văn Chí

Chuyên viên

 

Đặng Hải Giang

Chuyên viên