huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Đơn vị sự nghiệp

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

10-23-2014

TT

Đơn vị

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Chức vụ

 

 

Đặng Quốc Thành

Đại học

Giám đốc

1

Văn phòng đăng ký QSD đất

Nguyễn Thị Ngân

Đại học

Chuyên viên

 

 

Đặng Quốc Anh

Đại học

Chuyên viên

2

Ban QL dự án

 

Hoàng Duy Trung

Đại học

Trưởng ban

Lưu Thị Phượng

Đại học

Chuyên viên

Phan Văn Ánh

Đại học

Chuyên viên

3

Ban QL khu du lịch Thiên Cầm

Nguyễn Trọng Dung

Đại học

Trưởng ban

Nguyễn Văn  Huy

Đại học

Phó trưởng ban

Hồ Quyết Thắng

Đại học

Kế toán

Nguyễn Thị Vân Anh

Trung cấp

Hướng dẫn viên

Đặng Thế Tân

Đại học

Phó trưởng ban

Phạm Danh Hiệp

Đại học

Kỷ sư

Trần Thị Liên

Đại học

Chuyên viên

4

Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN

 

Lê Văn Danh

Đại học

Chuyên viên

Phan Văn Đạt

Đại học

Cán sự

Phan Xuân Nam

Đại học

Kỷ sư

Hà Huy Khôi

Đại học

C.viên

Nguyễn Việt Hùng

Đại học

Kỷ sư

Hoàng Thị Việt Hà

Đại học

Kỷ sư

Bùi Hữu Tuấn

Đại học

Kỷ sư

Phạm Đào Tịnh

Đại học

Kỷ sư

Trần Thị Nhẫn

Đại học

CĐ viên

Phan Vĩnh Toàn

Đại học

CĐ viên

Nguyễn Thị Thu

Đại học

KT viên

Ng. T Như Quỳnh

Đại học

CĐ viên

Bùi Quang Dung

Đại học

Trạm trưởng

Nguyễn Thị Châu

Đại học

P.trưởng trạm

Bùi Thị Trúc

Đại học

DB viên

Nguyễn Thị Hường

Đại học

DB viên

Trần Thị Trang

Đại học

DB viên

5

Trung tâm DSKHHGD

 

Trần Hoàng Sơn

Trung cấp

Giám đốc

Nguyễn Thị Ánh

Đại học

DS viên

Đặng Thị Mỹ Lê

Tcấp y

DS viên TC

Hồ Thị Hoài

Tcấp y

DS viên TC

Nguyễn Thị Loan

Trung cấp

DS viên TC

6

Đài Truyền thanh - Truyền hình

 

Phạm Danh Cường

Đại học

Trưởng đài

Ng Thị Hồng Phượng

Đại học

Phó trưởng đài

Nguyễn Hữu Thành

Trung cấp

Kỷ thuật viên

Nguyễn Ngọc Long

Trung cấp

NV kỷ thuật

Phạn Thị Hằng

Trung cấp

NV kỷ thuật

Trần Minh Sơn

Đại học

Phóng viên

Phan Hữu Phong

Đại học

NV kỷ thuật

Nguyễn Thị Mai

Trung cấp

Kế toán trung cấp

Nguyễn Đình Tuấn

Trung cấp

Tuyên truyền viên

Nguyễn Thị Thương

Đại học

Phóng viên

7

Trung tâm Văn hóa TTTT và DL

 

Phạm Văn Tuấn

Đại học

Giám đốc

Hoàng Xuân Hướng

Trung cấp

Phó giám đốc

Phạm Văn Minh

Trung cấp

Tuyên truyền viên

Hoàng Thị Hiển

Đại học

Thư viện viên

Bùi Thị Quế

Đại học

Chuyên viên

Hà Thị Trúc

Đại học

B. tàng viên

Nguyễn Thị Hường

Trung cấp

Tuyên truyền viên

Đặng Quốc Lam

Đại học

Chuyên viên

Trần Văn Thanh

Đại học

Chuyên viên

Cao Thị Tuyết Nhung

Đại học

Chuyên viên

Cao Thị Thơ

Trung cấp

KT bảo tàng

Trần Thị Thu

Trung cấp

Tuyên truyền viên

Nguyễn Văn Quyết

Trung cấp

Tuyên truyền viên

Trần Thị Tuyết

Cao đẳng

Chuyên viên

8

Trung tâm DN-HN và GDTX

 

Hoàng Văn Thức

Thạc sỹ

Giám đốc

Nguyễn Kim Hàn

Đại học

Phó giám đốc

Đặng Thế Đồng

Đại học

Phó giám đốc

Lương Quốc Thước

Đại học

Phó giám đốc

Đặng Minh Thế

Đại học

Giáo viên

Đặng Thế Huy

Đại học

Giáo viên

Đặng Xuân Dũng

Đại học

Giáo viên

Phan Xuân Thịnh

Đại học

Giáo viên

Nguyễn Thị Hương

Đại học

Giáo viên

Nguyễn Ngọc Anh

Đại học

Giáo viên

Trần Thị Thúy Hằng

Đại học

Giáo viên

Nguyễn Thị Lan

Đại học

Giáo viên

Nguyễn Đình Hưng

Đại học

Giáo viên

Võ Trí Hữu

Đại học

Giáo viên

Nguyễn Thị Lâm

Đại học

Giáo viên

Võ Hữu Anh

Đại học

Giáo viên

Bùi Thị Minh

Đại học

Giáo viên

Nguyễn Văn Nghĩa

Đại học

Giáo viên

Đậu Thị Minh

Trung cấp

Kế toán

Trần Thị Nga

Trung cấp

Văn thư

Đặng Thị Kiều Hoa

Trung cấp

Văn thư