huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Văn bản pháp quy

Nghị quyết Số 20 -NQ/HĐND Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên

25/08/2017

Tệp đính kèm

 Tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX đã thông qua Nghị quyết Số 20 -NQ/HĐND Về việc  thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

Tài liệu khác
  • Số /ký hiệu

  • Ngày ban hành

  • Trích yếu & download

  • 25/08/2017

  • Số lượt xem : 0

  • Số lượt tải : 0