huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Văn bản pháp quy

HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

29/05/2017

Tệp đính kèm

HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO

Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

Tài liệu khác
  • Số /ký hiệu

  • Ngày ban hành

  • Trích yếu & download

  • 25/08/2017

  • Số lượt xem : 0

  • Số lượt tải : 0

  • 25/08/2017

  • Số lượt xem : 0

  • Số lượt tải : 0